inteligentní test osobnosti

Proč jsou si lidé nevěrní?

Možná je to špatně položená otázka. Snad bychom měli spíš zajímat, k čemu je dobrá věrnost. Z pohledu biologie tkví výhoda věrnosti v tom, že stabilní pár vytvoří dobré podmínky pro svou reprodukci. Péče o lidské mládě je náročná časově i pokud jde o zdroje (v naší době zejména finanční). Jinak pro věrnost nehovoří ze strany přírody už nic dalšího. Naopak, sexuálními aktivitami mimo své teritorium zvyšuje člověk (zejména muž, teoreticky schopen zplodit ohromné množství potomků) pravděpodobnost, že své geny předá ještě dál a ještě dál.

Morální hledisko, zesílené u někoho náboženským cítěním, je jakýsi nadstavbový faktor. Díky morálním a etickým zásadám je nevěra považována za negativní a skandální jev. Nic proti morálce – to jen praxe ukazuje, že s jinými psychickými a biologickými potřebami morálka prohrává na body.

Takže jak lze odpovědět na častou otázku klientů rodinných poraden – „Proč je mi manžel nevěrný?“ ….manželka nevěrná?“ Důvodů může být hodně a jejich kombinací ještě víc:

Příčiny nevěry ve spokojeném vztahu:

  • Užít si, zažít v sexu něco jiného, neobvyklého – Motivace je zde čistě sexuální. Může jít o zážitky s novým partnerem, o touhu po doma nerealizovaných sexuálních praktikách nebo u anorgasmických žen o hledání muže, který by je uspokojil.
  • Touha po zakázaném ovoci, dobrodružství, adrenalin – Usazený, stabilizovaný vztah už často neposkytuje prostor pro jakési romantické vzplanutí. Jsou přitom lidé, kteří tyto zážitky potřebují. Mají větší množství duševní energie a vysokou touhu po dobrodružných aktivitách, kterou mohou uplatnit právě v nějaké formě mileneckého vztahu. Tato potřeba může být vědomě přiznaná nebo i nevědomá.
  • Jako prostředek pro zvýšení sebevědomí – Každému člověku dělá dobře, když se o něj zajímá někdo druhý. Mimomanželský partner pak může dotyčnému dodat pocit, že je zajímavý, žádaný, přitažlivý atp. Ve vystupňované formě jde o získávání zářezů do pušky – tito lidé si pak často vedou písemné záznamy o svých úspěších.
  • Prostředek povýšení v práci nebo získání nějaké výhody – Sympatický mladík vyhoví starší šéfové a dostane se na seniorskou pozici – to je ještě ta lepší varianta, ač s velmi nejistou prognózou. Patří sem i různě zjevné případy vydírání, kdy je třeba manko na pokladně zahlazeno nocí strávenou s tím, kdo to je ochoten „zařídit“.
  • Reakce na krize středního věku a jim podobné – Během těchto vývojových krizí má člověk pocit, že mu ujíždí poslední vlak a že když ne teď, tak už nikdy. Při pohledu zpět má pocit, že nic moc nedokázal a nezažil, při pohledu vpřed panikaří, že už mu zbývá jen málo času. Někdo se pak začne oblékat jako teenager, druhý začne zvedat tisíce kil železa v posilovně a třetí hledá ztracené mládí v náručí milenky / milence (přičemž kombinace zmíněných způsobů úniku jsou velmi časté).

V nespokojeném vztahu

to bývá snaha nalézt něco, co v manželství, resp. partnerském vztahu chybí:

  • Sex, sexuální uspokojení – Partneři se nedokáží dohodnout na přiměřeném sexuálním životě a jeden strádání nevydrží.
  • Projev porozumění, zájem o člověka – Tato nevěra hrozí tehdy, když je doma všechno v až moc velkém klidu. Dále tehdy, když je pozornost dávána najevo křikem a násilím verbálním a/nebo brachiálním (neboli ručně). Patří sem i partneři alkoholiků, žárlivců a jinak psychologicky nekompetentních partnerů.
  • Jako trest pro původního partnera za jeho nedostatky ve vztahu k druhému – Tato nevěra bývá často přiznaná a má to být sdělení pro „podvedeného“: Podívej, něco nefunguje, a za to, že teď někoho mám, poděkuj jenom sám sobě.“ Může jít o revanšistickou nevěru (odplatu za dřívější nevěru na straně partnera) nebo o naplnění varování („Začni se sprchovat a trochu o sebe dbát, jinak jdu jinam.“) – které ovšem nemusí být takto natvrdo sdělené; stačí, že se odehraje v myšlenkách budoucího nevěrníka.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Partnerský test – online test partnerského vztahu:

Partnerský test - náhled