Otestujte si svůj vztah profesionálním Testem manželského / partnerského vztahu.

Test mohou vyplňovat oba partneři, postupně po sobě, což je také nejlepšívarianta. Pokud jeden z nich nechce, může zbylou část za něj vyplnit partner, případně test vyplní jen muž nebo jen žena. Ve výsledcích pak chybí společně vyhodnocované části, ale většina subtestů normálně vyhodnocena a okomentována je.

Test hodnotí stabilitu nebo míru rozkladu vztahu, umí poukázat na případné problémy a obsahuje stručné komentáře, v čem je potíž a případně co s ní dělat dál.

Jde o unikátní a kvalitní psychologický test, který dovede nastartovat dialog mezi partnery.

Jednotlivé škály testu:

respekt a obdiv

stabilita vztahu

stupeň rozkladu vztahu

ne/podmíněná náklonnost

pociťované problémy

shody a rozdíly

špatně snášené jevy

dominance – submisivita

emoční stabilita – neuroticismus

důvěřivost – nedůvěřivost

reálnost představ

Test vztahu – klikněte:

Partnerský test - náhled